مداد لب فلورمار شماره 218

مداد لب فلورمار شماره 21810112


مداد لب فلورمار دارای بافتی نرم است و همچنین ضد آب بوده که باعث جلوگیری از پخش شدن رژ لب روی لب های شما می شود.