دستگاه سوهان برقی ناخن مستر گرید 1
دستگاه سوهان برقی ناخن نیل مستر گرید 1
دستگاه سوهان برقی ناخن مستر گرید 1
دستگاه سوهان برقی ناخن نیل مستر گرید 1

دستگاه سوهان برقی ناخن نیل مستر گرید 110422


  • مناسب برای کاشت ناخن
  • دور موتور 30000
  • دسته سبک
  • قابل استفاده به مدت طولانی
  • کلید تنظیم سرعت
  • صورت استفاده دستی و پدالی
  • بدون انتقال لرزش به دست ها

[“njwa_button id=”12677]