ست کامل پدیکور و مانیکور 12 عددی

ست کامل پدیکور و مانیکور 12 عددی10212


  • دارای کیف چرمی
  • ناخن گیر
  • دورگیر ناخن
  • قیچی
  • موچین
  • تمیزکننده کنار ناخن
  • سه عدد برش زن ناخن
  • سوهان
  • قیچی دورگیر
  • عقب دهنده ناخن

[“njwa_button id=”12677]