سایه چشم 4 رنگ این لی شماره 40

سایه چشم چهارتایی این لی شماره 4010075


سایه چشم این لی ،با پیگمنت بالا ، بافت نرم و  مخملی به راحتی بر روی پلک پخش می شود و پوشش یکدستی برای شما به ارمغان می آورد.