سایه چهار رنگ این لی شماره 11

سایه چشم چهارتایی این لی شماره 1110074


سایه چشم این لی ،با پیگمنت بالا ، بافت نرم و  مخملی به راحتی بر روی پلک پخش می شود و پوشش یکدستی برای شما به ارمغان می آورد