سایه چها رنگ این لی شماره 20

سایه چشم چهارتایی این لی شماره 2010073


سایه چشم این لی ،با پیگمنت بالا ، بافت نرم و  مخملی به راحتی بر روی پلک پخش می شود و پوشش یکدستی برای شما به ارمغان می آورد.