شیر موی مغذی و ترمیم کننده فاربن

شیر موی تغذیه کننده و ترمیم کننده فاربن Farben Nourishing And Repairing Hair Milk10020


  • بدون عوارض جانبی
  • تقویت و تغذیه کننده
  •  احیای دوباره مو
  • قطع ریزش مو
  • فزایش درخشندگی و لطافت در مو ها
  • جایگزین مناسب کراتین درمانی
  • ترمیم کننده مو های اسیب دیده
  • بدون نیاز به آبکشی

[“njwa_button id=”12677]