کانسیلر رولوشن مدل conceal & define شماره c7
کانسیلر رولوشن مدل conceal & define شماره c7

کانسیلر رولوشن مدل Conceal & Define شماره C710007


کانسیلر رولوشن مدل Conceal & Define ،دارای بافتی سبک و نرم می باشد که تمامی نواقص و ناهماهنگی های پوست را می پوشانند و جلوه مات و طبیعی را به ارمغان می آورد.