ماسک مو ترمیم کننده لافارر

ماسک مو ترمیم کننده موهای آسیب دیده لافارر


ماسک مو لافارر ،باعث بازسازی و ترمیم بافت موهای آسیب دیده می شود و موهایی نرم و درخشان به ارمغان می آورد.

همچنین از ایجاد موخوره جلوگیری می نماید.