کراتین کندی بیوتی

کراتین کندی بیوتی


  • حاوی آلوئه ورا
  • حاوی کلاژن
  • حاوی گلیسیرین
  • حاوی جوجوبا
  • حاوی پروتئین گندم
  • احیا 90% به بالا
  • صافی 70% به بالا