ماسک موی Tahe Bonder Plex

ماسک موی Bonder Plex تاهی


ماسک موی Tahe مدافع Bonder Plex ، حاوی ویتامین های است که از شکنندگی و نازک شدن مو جلوگیری می کند. از پیاز مو ، ریشه، ساقه مو مراقبت می کند. و آلودگی مو را از بین می برد و به تدریج باعث بازسازی و ترمیم مو میشود.