سرم ضد چروک INTENSE ,Tahe

سرم ضد چروک Tahe


سرم ضد چروک INTENSE ,Tahe سرم ضدچروک Tahe باعث می شود متابولیسم سلولی افزایش پیدا کند وسرعت  پیری پوست را کند کند. سرم ضد چروک تاهی بسیار مؤثر برای درخشان شدن سریع و ابریشمی شدن پوست می باشد. غلظت فوق العاده ترکیبات فعال آن بدان معنی است که فقط چند قطره شما نیاز دارید تا ظاهر پوست خود را تغییر دهید.