ریمل حجم دهنده مدل Beauty Full Volume بورژوآ
ریمل حجم دهنده مدل Beauty Full Volume بورژوآ
ریمل حجم دهنده مدل Beauty Full Volume بورژوآ
ریمل حجم دهنده مدل Beauty Full Volume بورژوآ
ریمل حجم دهنده مدل Beauty Full Volume بورژوآ
ریمل حجم دهنده مدل Beauty Full Volume بورژوآ
ریمل حجم دهنده مدل Beauty Full Volume بورژوآ
ریمل حجم دهنده مدل Beauty Full Volume بورژوآ

ریمل حجم دهنده بورژوا مدل beauty full volume


ریمل حجم دهنده بورژوا مدل beauty full volume برای حجیم کردن و فر کردن مژه‌ها محصولی بسیار عالی و مناسب می‌باشد و با داشتن ویتامین B5 برای تقویت مژ‌ه‌ها بسیار مناسب بوده و موجب رفع قرمزی چشم می‌شود.