بوتاکس لونیکس ماندیوکا
بوتاکس لونیکس ماندیوکا
بوتاکس ماندیوکا
بوتاکس لونیکس ماندیوکا
بوتاکس لونیکس ماندیوکا
بوتاکس ماندیوکا

نانو بوتاکس لونیکس ماندیوکا Lunix Botox Mandioca


نانو بوتاکس ماندیوکا با فرمولاسیون احیا کننده خود بخش های آسیب دیده مو را ترمیم می بخشد. نانو بوتاکس لونیکس ماندیوکا ارگانیک می‌باشد و در ترکیبات آن از مواد شیمیایی استفاده نشده است. این محصول ضمن درمان موهای آسیب دیده درخشندگی و نرم کنندگی خاصی به موها می‌بخشد.