کراتین پرفکت لیس
پرفکت لیس
کراتین لیس
کراتین پرفکت لیس
کراتین پرفکت لیس
پرفکت لیس
کراتین لیس
کراتین پرفکت لیس

کراتین مو برزیلی پرفکت لیس


کراتین مو برزیلی پرفکت لیس از ترکیبات صد در صد گیاهی ساخته شده است. این محصول فاقد فرمالدهید و گاز های سمی می باشد. کراتین مو برزیلی پرفکت لیس موهای آسیب دیده و ضعیف را ترمیم می بخشد و مو ها را نرم و لطیف می سازد.