آچار دو سر رینگ (مدل RH-2308/ RH-2314/ RH-2318/ RH-2321)
آچار دو سر رینگ (مدل RH-2308/ RH-2314/ RH-2318/ RH-2321)
آچار دو سر رینگ رونیکس (مدل RH-2308/ RH-2314/ RH-2318/ RH-2321)
آچار دو سر رینگ (مدل RH-2308/ RH-2314/ RH-2318/ RH-2321)
آچار دو سر رینگ (مدل RH-2308/ RH-2314/ RH-2318/ RH-2321)
آچار دو سر رینگ رونیکس (مدل RH-2308/ RH-2314/ RH-2318/ RH-2321)

آچار دو سر رینگ (مدل RH-2308/ RH-2314/ RH-2318/ RH-2321)


این محصول یک مجموعه آچار با 4 سایز متفاوت می باشد. آلیاژی که در ساخت آچار ها به کار رفته به این ابزار ها قدرت و استحکام زیادی می بخشد. همینطور بدنه آنتی اسکید سبب می شود آچار در دست شما لیز نخورد.

این محصول تولید شرکت رونیکس و مخصوص شل و سفت کردن پیچ و مهره های شش گوش می باشد.